สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ณ โรงคั่วกาแฟของพะเยา สาขา 1

7/9/2566 14:20:50น. 523
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ณ โรงคั่วกาแฟของพะเยา สาขา 1 บริษัท อินเตอร์ คอฟฟี่ เทรด จำกัด ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาร่วมกับรายวิชาสถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ (247441) เพื่อเน้นให้นิสิตได้รับความรู้ทางด้านสถิติในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมทักษะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย ภายใต้การดูแลของดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/9/2566 14:20:50น. 523
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน