ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสัตตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

12/9/2566 13:53:16น. 3905
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสัตตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2566

นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ ได้พัฒนาตนเองผ่านเวทีการประกวดต่างๆ อาทิ การแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10 โครงการ Business Brotherhood โครงการ Startup Thailand League 2023: Regional Pitching โครงการ ELP : Experiential Learning Program และโครงการ TED Youth Startup 2023 (IDEA) เป็นต้น ซึ่งวีรภัทร์ สินธุวงศ์ นั่นได้สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลที่นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ ภูมิใจนำเสนอมากที่สุดก็คือ การเข้าร่วมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ โดยที่โครงการ BeePlus เกิดขึ้นจากการมองเห็นปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ซึ่งมีเศษถั่วเหลืองที่เหลือทิ้งขายไม่ได้เป็นจำนวนมาก โครงการจึงรับซื้อเศษถั่วเหลืองมาทำวิจัยเกี่ยวกับอาหารผึ้ง ซึ่งพบว่าเศษถั่วเหลืองสามารถนำมาผลิตอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงผึ้งได้ ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงผึ้งและเพิ่มผลผลิตจากผึ้งได้ เช่น นมผึ้ง ไขผึ้ง น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากผึ้ง จากนั้น BeePlus เข้าร่วมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 10 เงินรางวัลที่ได้รับนำมาสร้างผลิตภัณฑ์และให้ฟาร์มผึ้งในจังหวัดทดสอบได้มากขึ้น เกษตรกรที่ปลูกถั่วเหลืองในจังหวัดมีรายได้มากขึ้นได้จากขายเศษถั่วเหลืองให้กับ BeePlus  จากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม BeePlus ได้ให้ประสบการณ์และความรู้มากมายระหว่างทาง นั่นคือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแข่งขัน เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด ทีมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ มากมาย โครงการ R2M อีกทั้งหลังจากแข่งขันแล้ว ก็ได้กลับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันปฐมนิเทศของสาขา ทำให้ สนใจสมัครเข้าแข่งขันโครงการต่างๆของคณะ เช่น BCA young entrepreneur challenge หรือ การแข่งขันโครงการอื่นๆของ สถาบันนวัฒกรรม และทำให้มีไฟในการเรียนรู้ที่มากขึ้น       

  BeePlus ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาประชากรผึ้งลดลงจากสภาวะโลกร้อน ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงผึ้งและเพิ่มผลผลิตต่างๆที่ได้จากผึ้ง และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรชาวบ้านธรรมดาที่เลี้ยงผึ้งและปลูกถั่วเหลืองได้ อีกทั้งยังสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจและไฟในการแข่งขันให้กับน้องๆในสาขาได้ ดังนั้น รางวัล R2M ของ BeePlus สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพราะเป็นโครงการที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมง

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมนายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และขอให้รักษาความดีความตั้งใจไว้แบบนี้ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2566 13:53:16น. 3905
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน