หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ ด้าน INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP

12/9/2566 14:15:28น. 845
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อ Introduction to Technology Trends for Business Growth ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง CE07214 (อาคารเรียนรวมหลังใหม่) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้และเข้าใจการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจตนเอง และนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั้งในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2566 14:15:28น. 845
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน