ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

13/9/2566 11:54:55น. 493
     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต และอาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ประจำสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
เรื่อง Effect of Health Literacy Intervention on Glycemic Control and Renal Function Among Thai Older Adults at Risk of Type 2 Diabetes Mellitus 
Impact Factor =3.6
CiteScore = 6.8
วารสาร Q1
สามารถเข้าถึงบทความได้ที่:
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
13/9/2566 11:54:55น. 493
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน