คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพต้นแบบ

13/9/2566 12:17:38น. 442
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพต้นแบบ
วันที่ 7 กันยายน 2566 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพต้นแบบ ณ ห้อง Active Learning Classroom 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพ สามารถออกแบบการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา และหลักสูตร ตามแนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
13/9/2566 12:17:38น. 442
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน