สโมรสรนิสิตคณะ ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ประเภทโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต

13/9/2566 14:37:06น. 536
SHOW & SHARE UP-GREEN 2023
          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมนำเสนอผลงาน โครงการ “ธนาคารน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ USED COOKINO OIL BANK” เพียงแค่มีน้ำมันเก่าที่ไม่ใช้ จำนวน 1 ลิตร นำมาแลกน้ำมันใหม่ได้ 1 ขวด 250 มล. เพื่อขจัดปัญหาน้ำมันพืชใช้แล้วทิ้ง อีกทั้งยังเป็นการที่จะช่วยในการบริหารจัดการของเสียที่ไม่ย่อยสลายและเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อีกด้วย ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
          ผลการนำเสนอและประกวดในประเภทประเภทโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต ปรากฏว่า ผลงานโครงการ “ธนาคารน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ USED COOKINO OIL BANK” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
         ซึ่งกิจกรรม UP-GREEN เป็นกิจกรรมพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน ส่งเสริมให้ส่วนงาน บุคลากรและนิสิตได้ตระหนักและมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวทางเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงาน ให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/9/2566 14:37:06น. 536
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน