กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1

13/9/2566 18:13:31น. 685
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา UPWECAN UI GREEN
            วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานสิ่งแวดล้อมกองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกชั้นปี ในการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน ซึ่งรูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินโครงการของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาในทุกชั้นปี ที่มีโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (ประเภทโครงการ) สามารถเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับเงินรางวัลและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตในการพัฒนาต่อไป ภายในงานมีการประกวดผลงานด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต การแลกเปลี่ยน เสวนา เล่า สู่ กัน ฟัง การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ภายในหน่วยงาน สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม การแสดงผลงานโปสเตอร์ 17 โครงการ และมอบรางวัลผู้ที่ชนะการนำเสนอโครงการด้านการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล กองกลาง งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
13/9/2566 18:13:31น. 685
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน