นิสิตสาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3

13/9/2566 18:17:29น. 521
Super AI Engineer season 3
        นายนันทิพัฒน์ สังวร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer season 3 โครงการ Super AI Engineer มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในการพัฒนาความรู้ สร้างบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ฝึกอบรมการวางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์ เน้นความรู้ทางด้าน Image processing, Signal processing, Natural language processing/understanding, Big data analytics, Internet of Things and robotics รวมถึงทำงานฝึกโจทย์ AI กับสถานประกอบการ นำความรู้ความสามารถด้าน AI ไปประยุกต์ใช้งานจริง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ฝึกปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานวิจัยและนำเสนอผลงาน โดยมีบุคคลหลากหลายช่วงอายุ หลากหลายอาชีพจากทั่วประเทศไทย จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/9/2566 18:17:29น. 521
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน