คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบรรยายในโครงการ อบรมกฎหมายสำหรับประชาชน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

15/9/2566 10:26:44น. 1068
อบรมกฎหมายสำหรับประชาชน
วันที่ 14 กันยายน 2566 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.พิษณุ เจนดง พร้อมด้วย นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ อบรมกฎหมายสำหรับประชาชน เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ได้แก่ กฎหมายกู้ยืมเงิน กฎหมายค้ำประกัน กฎหมายจำนอง กฎหมายจำนำ และความรู้ในเรื่องการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงออนไลน์ ให้กับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และประชาชนที่สนใจ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
15/9/2566 10:26:44น. 1068
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน