คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมเรื่องจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของบุคลากร

15/9/2566 11:57:49น. 443
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการอบรมเรื่องจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
วันที่ 8 กันยายน 2566
นำโดย อาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเรื่องจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาพื้นฐานในการสื่อสาร มีแนวความคิดเชิงบวกในเรื่องการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ ทำให้ผู้สื่อสารมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับวิธีคิด ใช้จิตวิทยาในการสร้างความสุขในทุกสถาณการณ์ เพื่อสร้างแนวคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์อรทัย เกตุขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อรทัย เกตุขาว   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
15/9/2566 11:57:49น. 443
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน