คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกาดฮีลใจ#1 (ฮีลใจวัยทีน Strong Together) ณ ลานอเนกประสงค์คณะสาธารณสุขศาสตร์

15/9/2566 12:16:15น. 471
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกาดฮีลใจ#1 (ฮีลใจวัยทีน Strong Together) ณ ลานอเนกประสงค์คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 13 กันยายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกาดฮีลใจ#1 (ฮีลใจวัยทีน Strong Together) ณ ลานอเนกประสงค์คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่, โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลพะเยา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาพะเยา ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับนิสิต
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางใจ ใช้สติในการจัดการปัญหา และส่งเสริมการแสดงออกของนิสิต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1. การส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้มแข็งทางใจ ได้แก่ การตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต การจัดนิทรรศการด้านสุขภาพจากภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างพลังใจวัยทีน (Strong Together) 2. กิจกรรมแสดงความสามารถของนิสิตและกาดฮีลใจ การออกร้านจำหน่ายอาหารของนิสิตภายในมหาวิทยาลัย
***************************************************
On September 13, 2023, the School of Public Health organized the "Heal the Heart Market #1 (Teenage Heart Strong Together)" event at the School of Public Health's recreational area. This event was held with the honor of Assoc. Prof. Dr. Supakorn Pongbangpho, the President of University of Phayao, giving an opening speech, and Asst. Prof. Dr. Somkid Juwa, the Dean of the School of Public Health, providing a report on the objectives of the event.
The School of Public Health recognizes the importance of the aforementioned issues and has collaborated with network partners, including the Division of Student Quality Development and Students with Disabilities at the University of Phayao, Mental Health Center 1 in Chiang Mai, Suan Prung Hospital, Phayao Hospital, the Provincial Public Health Office of Phayao, and the Phayao Development Foundation, to jointly work on strengthening the mental resilience of students.
The activity aims to promote students' mental resilience, encourage mindfulness in problem-solving, and enhance students' self-expression. The activity includes the following components:
1. Promoting knowledge and building mental resilience, including answering questions about mental health issues and organizing health exhibitions with the participation of the network community to foster teenage resilience (Strong Together).
2. A student talent show and a "Heal the Heart Market" where students sell food within the university.
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
15/9/2566 12:16:15น. 471
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน