วิศวกรรมโยธา มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา”

15/9/2566 13:46:00น. 898
วิศวกรรมโยธา มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา”
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยครูปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา” โดยมีนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปี 4 จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเทคนิคการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ มีทักษะในการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย อีกทั้งมีความพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
15/9/2566 13:46:00น. 898
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน