วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก”

15/9/2566 14:05:54น. 966
วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก”
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และครูปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก” โดยมีนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า มีทักษะการออกแบบหม้อแปลง และการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้นิสิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
15/9/2566 14:05:54น. 966
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน