คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

18/9/2566 16:30:50น. 1197
ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ภายใต้ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะนิติศาตร์ โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลเมืองพะเยา บรรยายให้ความรู้เรื่อง การซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และการฝึกการรับมือกับสถานการณ์จริงโดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองการดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิง 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
18/9/2566 16:30:50น. 1197
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน