นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์และ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนานสาขาวิชาการศึกษาผ่านเข้ารอบ 24 ทีม การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2

19/9/2566 9:55:45น. 2432
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ และ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนานสาขาวิชาการศึกษา (2 ปริญญา) ได้แก่

นายณัฐวุฒิ เครือบุญ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนานสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 4
นางสาวนูรอีมาน โต๊ะเก็ง นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนานสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 4
นายอดิศร ไพศาล นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนานสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 2
นายภาคิน วิเศษเงินทวี นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ , ดร.พงศพัศ แรงดี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณวิทวุฒิ ทองบ่อ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม บริษัท แอ็บบอทเทคโนโลยี จำกัด ได้ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 รอบที่ 2 รอบคัดเลือก (Audition) ประเภท Software Innovation ในชื่อทีม P-TECH โครงการ “ระบบอำนวยความสะดวกและลดการใช้พลังงานในการถูกล็อคล้อจากการกระทำผิดกฎจราจร” ที่จัดขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX-Knowleadge Exchange for Innovation) กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงงาน พร้อมรับเงินสนับสนุนโครงการละ 40,000 บาท หลังเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp และเข้าประกวดโครงการรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัล 400,000 บาท ในลำดับต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/NewGenEnergyResearchShowcase


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
19/9/2566 9:55:45น. 2432
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน