หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะการทำปฏิบัติการ

19/9/2566 11:27:15น. 441
คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้อนรับนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการทำปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาปริมาณสารโพลีฟีนอล การทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส และการแยกชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ และ ผศ.ดร.คมศักดิ์ พินธะ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรชีวเคมี ได้ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนพานพิทยาคม จำนวน 36 คนและคณะครู ให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการทำปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาปริมาณสารโพลีฟีนอล การทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส และการแยกชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นคณะที่มีการสอนบริการให้กับนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคณะในมหาวิทยาลัย โดยมีอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสรีรวิทยา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 6228 เว็บไซต์ http://www.medsci.up.ac.th หรือเฟสบุ๊ค คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
19/9/2566 11:27:15น. 441
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน