ต้อนรับ "คณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)" โดยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา

20/9/2566 13:59:46น. 435
ต้อนรับ "คณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)" โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 14 กันยายน 2566 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ "คณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)" นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ, ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ และ ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ ลงพื้นที่และให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าวฯ ณ สวนซะป๊ะ ฟาร์ม ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

 


ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ความสำเร็จโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรม 3 โครงการ ซึ่งได้แก่ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ : ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ, ฐานการเรียนรู้ Frog Smart Farming : ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ และผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์, ฐานการเรียนรู้การผลิตกระบือคุณภาพ : ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์


 

โดยโครงการ ABC Academy (Area Based Research Manager) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้กระจายตัวในหน่วยงาน หรือในมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย หลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อเน้นพัฒนาบุคคลให้ยกระดับทักษะ ขีดความสามารถของตนเอง สู่การเป็นนักจัดการพื้นที่ที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ ข้อมูลและกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการพัฒนาของพื้นที่และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก


                  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
20/9/2566 13:59:46น. 435
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน