คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ MSC sports day เพื่อพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

21/9/2566 11:18:27น. 1692
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ MSC sports day เพื่อพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการ MSC sports day ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายในคณะฯ ณ อาคารสงวนเสริมศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ เพื่อพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนี้มีนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมกว่า 700 คน

ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โครงการ MSC sports day เป็นการแข่งขันกีฬาที่มุ่งเน้นความสนุกสนานไม่หวังผลแพ้ชนะ ที่ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้นิสิตได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาที่วางไว้ นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะให้มีความสามัคคีและสร้างความคุ้นเคยกันให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตอีกด้วย

โครงการ MSC sports day แบ่งนิสิตและบุคลากรออกเป็น 4 สีโดยให้บุคลากรและสาขาวิชาเป็น “แม่สี” และให้นิสิตอยู่กระจายกันไปแต่ละสี มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด ได้แก่ แชร์บอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล ชักเย่อ วิ่งผลัด และการแข่งขันเรียงทิป ซึ่งเป็นการประยุกต์นำอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการมาใช้ในการแข่งขันได้อย่างสร้างสรรค์ ถือได้ว่าเป็น signature ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
21/9/2566 11:18:27น. 1692
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน