คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 และงานมุทิตาจิต

21/9/2566 13:30:11น. 468
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 และงานมุทิตาจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและส่งมอบงานให้ท่านคณบดีท่านใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และพิธีมุทิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ณ ห้อง SC4201


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/9/2566 13:30:11น. 468
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน