วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว"

23/9/2566 12:54:05น. 432
อบรม ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว"
        วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 12 คน เข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องR805
       ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา “ผ่าน” การคัดเลือกเข้าร่วม โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 6 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต และ นางสาวฐิติธร บุญเรือง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱🌳
#SDG3 #SDG6 #SDG7
#SDG13 #SDG15 #SDG17
#สำนักงานสีเขียว #GreenOffice
#วิทยาลัยการจัดการ #UPCM
#มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
23/9/2566 12:54:05น. 432
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน