กองบริการการศึกษาจัดประชุมหารือแนวทางการให้บริการการศึกษายุค New normal ร่วมกับนิสิต/สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

24/9/2566 22:09:07น. 1157
งานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา สภานิสิต นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
     วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 กองบริการการศึกษาจัดประชุมหารือแนวทางการให้บริการการศึกษายุค New normal ร่วมกับนิสิต/สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย หัวหน้างานทะเบียนนิสิต หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ และบุคลากรงานทะเบียนนิสิต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง CE 07102 Active learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ขั้นตอนการยื่นคำร้อง และบริการต่าง ๆ ในระบบบริการการศึกษา เพื่อนำไปสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยาทราบและเข้าใจตรงกัน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานทะเบียนนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    งานทะเบียนนิสิต/น.ส.สุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
24/9/2566 22:09:07น. 1157
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน