คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 21 Rural medical education for sustainable healthcare

25/9/2566 9:55:53น. 386
ประชุมวิชาการ CPIRD2023
     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์แพทย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 21 Rural medical education for sustainable healthcare ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วม ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อให้ผู้บริหาร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านแพทยศาสตรศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าของวิทยาการด้านแพทยศาสตรศึกษาในระดับสากล โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม ครั้งนี้ ณ โรงแรมอัลวาเรซและโรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
25/9/2566 9:55:53น. 386
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน