คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ CPE EXPLORATION เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เวทีประกวดและเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต

26/9/2566 9:39:48น. 526
CPE EXPLORATION
            เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ CPE EXPLORATION เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นเวทีประกวดและเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการ WIL ภายในโครงการมีการเสวนาสายงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชิพ ความต้องการของตลาด และทิศทางงานในอนาคต จากตัวแทนบริษัท 20scoops บริษัท MFEX บริษัท MULBERRYSOFT บริษัท Soft Square ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1- 3 ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการทำโครงงานต่อไปรวมถึงการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านต่าง ๆ
           ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชวงสาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีการนำเสนอผลงานนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 โครงการ WIL จำนวน 22 ผลงาน และได้เกียรติจากตัวแทนบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานและร่วมให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
26/9/2566 9:39:48น. 526
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน