สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพทางจิตและวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาความพร้อมในการดำเนินชีวิต

26/9/2566 10:00:15น. 672
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพทางจิตและวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาความพร้อมในการดำเนินชีวิต
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพทางจิตและวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาความพร้อมในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นการบูรณาการในรายวิชา 264411 Seminar โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤต เมฆสกุล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อจิตวิทยาลงในการทำงานกับคนต่างวัย และคุณสุริยา เกตตะพันธ์ เจ้าของร้านวาเลนไทม์ เฮ้าท์ มาร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องเคล็ดลับความสำเร็จที่ไม่มีในห้องเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
26/9/2566 10:00:15น. 672
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน