BCA AMBASSADOR 2023 เสริมความรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”

26/9/2566 17:18:41น. 1105
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ในกิจกรรม BCA AMBASSADOR 2023 แลเพิ่มเป็นการส่งเสริมนสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี พร้อมกับการเป็นนักสื่อสารมืออาชีพ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และทักษะการสื่อสารของนิสิตที่เข้าร่วมการประกวด BCA AMBASSADOR 2023 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ วงค์ไชย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สังกัดกองกลาง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/9/2566 17:18:41น. 1105
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน