คณะสหเวชศาสตร์ คัดเลือกตัวแทนนิสิต MT รับรางวัล “คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2566

28/9/2566 10:07:19น. 289
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2566

          เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เสริม สุรพินิจ ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร ดร.สมโภช เสาร์อิน ดร.ศุภกัญญา ลาสม และดร.คณิตาพร สุภาเดช คณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ จัดสัมภาษณ์นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งในปีนี้มีนิสิตที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน ณ ห้องสโมสรนิสิต อาคารโถงปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์  

facebooktwitterline


ภาพ :   ปิลันธนา เสรเมธากุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
28/9/2566 10:07:19น. 289
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน