คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการวางแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2567-2571

28/9/2566 14:53:23น. 489
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการวางแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2567-2571

     เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการวางแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2567-2571 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยการนำแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและปรับกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยพะเยา  


     โดยกิจกรรมในภาคเช้า วันที่ 27 กันยายน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEx)” ตลอดจนให้ความรู้ด้านแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567- 2586 (ระยะ 20 ปี) การวิเคราะห์ SWOT ที่สำคัญต่อการดำเนินการ และการวางแผนการดำเนินการจาก SWOT โดยใช้ TOWS ในภาคบ่าย มีการจัดกิจกรรม KM โดยแบ่งกลุ่มตามพันธกิจของคณะ เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของแต่ละพันธกิจ


     วันที่ 28 กันยายน 2566 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน ร่วมกันทบทวน SWOT ของแต่ละพันธกิจ แนวทางในการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล / ข่าว: นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ 
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
28/9/2566 14:53:23น. 489
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน