วิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมกับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันบูรณาการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)

28/9/2566 14:56:08น. 535
info@busticket.in.th
     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร, ดร.บรรเทิง ยานะ, ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมหารือและศึกษาแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ณ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน

     ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามารถด้านการผลิตและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมกันบูรณาการจัดทำหลักสูตร การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสำหรับบุคลากรในการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) และรองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป (New Skills) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมในด้านการจัดการการผลิตอย่างยั้งยืนสู่การเป็น Smart Manufacturing ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย หรือ Thailand 4.0 ภายใต้การพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการแรงงานทักษะขั้นสูงของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
28/9/2566 14:56:08น. 535
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน