ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

29/9/2566 9:17:46น. 590
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์, ดร.ทรงพล ผัดวงศ์, นายอนุกูล สุริยะไชย และนายปิยะพงษ์ ยารวง ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านร่องย้าง ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงแก่ชุมชน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงสำหรับชุมชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับการยกระดับรายได้ของเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อ 054 466 666 ต่อ 3389


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
29/9/2566 9:17:46น. 590
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน