กองแผนงานได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะนิศาสตร์

29/9/2566 14:18:55น. 416
กองแผนงานได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะนิศาสตร์
วันที่ 29 กันยายน 2566 กองแผนงานนำโดย นายฤทธิชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์, นางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ และทีมงานกองแผนงาน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ให้กับผู้บริหารและบุคลากรคณะนิศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธภาพ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
29/9/2566 14:18:55น. 416
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน