วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรมและสอบ “หลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว”

29/9/2566 16:08:21น. 391
หลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว”
       วันที่ 28-29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -16.30 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 คน เข้ารับการอบรมและสอบ ในหัวข้อ “หลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว” โครงการ“การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย” ภายใต้ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้อง R805

🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱🌳
#SDG3 #SDG6 #SDG7
#SDG13 #SDG15 #SDG17
#สำนักงานสีเขียว #GreenOffice
#วิทยาลัยการจัดการ #๊UPCM
#มหาวิทยาลัยพะเยา

💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
29/9/2566 16:08:21น. 391
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน