คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget)

29/9/2566 16:31:10น. 1101
e-Budget

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกองแผนงาน นายฤทธิชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์, นางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ และ นายอภิเชษฐ ปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการดำเนินงาน ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
29/9/2566 16:31:10น. 1101
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน