คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมแนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ

2/10/2566 13:54:26น. 369
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมแนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ

     เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดี ได้ดำเนินโครงการอบรมแนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ เพื่อสนับสนุนคณาจารย์เข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) เวลา 16.00-18.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมและแนะนำแนวทางการเขียนผลงาน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF     

                             

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวสุภาพร คำรส รักษาการหัวหน้างานวิชาการ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ 
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุภาพร คำรส / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
2/10/2566 13:54:26น. 369
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน