กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ "การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ"

12/10/2566 9:53:27น. 1117
งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา
          วันอาทิตย์ที่ 8 - วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภญ. อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ” ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการวิชาการได้รับทราบบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ ตลอดจนได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
         ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรม Kantary Hill เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อชิรวิชญ์ โพละ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธาราทิพย์ สูงขาว   
เพิ่มข่าวโดย :   thratip.so@up.ac.th   
12/10/2566 9:53:27น. 1117
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน