วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023

13/10/2566 12:17:34น. 452
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023
     วิทยาลัยการศึกษา ใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management System : UP DMS) ในการรับหนังสือ เสนอต่อ สั่งการ เวียนหนังสือ จัดเก็บเอกสาร และลงนามในเอกสาร โดยใช้การลงลายชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัย สามารถสืบค้นเอกสารได้ทุกเวลาและสถานที่ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเอกสารและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ และลดการปล่อยของเสีย สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานสีเขียว Green Office ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบาย Cyber UP Platform


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
13/10/2566 12:17:34น. 452
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน