คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร การจัดอบรม Lot ประยุกต์ใช้งาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14

14/10/2566 15:06:29น. 364
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร การจัดอบรม Lot ประยุกต์ใช้งาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ และ นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ นักวิทยาศาสตร์ โดยในการอบรมมีการให้นักเรียนลองต่อวงจรใน wokwi (simulator) ก่อน แล้วค่อยต่อของจริง ช่วยให้เข้าใจวงจร ลดการต่อวงจรผิดพลาดจนอุปกรณ์เสียหาย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิศิษฐ์ มั่งทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
14/10/2566 15:06:29น. 364
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน