คณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมแปลงรวบรวมพืชสกุลกระชายที่พบได้จากแหล่งธรรมชาติ

18/10/2566 11:02:03น. 530
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ดร. พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติ เยี่ยมชมแปลงรวบรวมพืชสกุลกระชายที่พบได้จากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งแปลงรวบรวมฯ เป็นผลผลิตจากแผนงานวิจัยชุด สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2566 โดยการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรไทยและสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต่อต้านไวรัส โควิด-19 อนึ่ง จากลักษณะทางภูมิสถาปัตย์ของแปลงรวบรวมฯ แปลงยังถูกใช้ประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาความหลากชนิดของพืชสกุลกระชาย รวมถึงการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแหล่งใหม่ให้กับนิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชุติมา โม้เกิด   
ข้อมูล/ข่าว :    สิริวัฒน์ บุญชัยศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
18/10/2566 11:02:03น. 530
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน