ขอเชิญชวนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 คน 1 ต้น กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space

19/10/2566 15:00:14น. 346
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space
📣ขอเชิญชวนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 คน 1 ต้น
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Space 🌱🪴
มุมสบายใจในส่วนกลางของสำนักงาน
☘️เริ่ม วันที่ 19 ตุลาคม 2566
ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566☘️
ณ บริเวณห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
19/10/2566 15:00:14น. 346
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน