กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี

19/10/2566 15:56:22น. 869
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี (Guangxi University of Chinese Medicine) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเยือนครั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้หารือและติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   thratip.so@up.ac.th   
19/10/2566 15:56:22น. 869
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน