คณะวิทยาศาสตร์ และทีมผู้บริหาร หารือร่วมกัน ในเรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-3 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

19/10/2566 16:48:04น. 382
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และทีมผู้บริหาร หารือร่วมกัน ในเรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-3 ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 – 3 รวมทั้งแลกเปลี่ยนและรับข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ของวิทยาลัยการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
19/10/2566 16:48:04น. 382
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน