หน่วยวิจัยสมุนไพรล้านนา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรม เรื่อง การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ดหลินจือสุขใจ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

20/10/2566 13:52:22น. 888
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยวิจัยสมุนไพรล้านนา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรม เรื่อง การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ดหลินจือสุขใจ ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2566 โดยหน่วยวิจัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก บ้านรักขนม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมมอบความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนิสิต บุคลลากร และผู้ประกอบการฟาร์มเห็ดสุขใจ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

การอบรมเป็นผลลัพธ์จากการบูรณาการความรู้ด้านเคมีและชีววิทยา ในการสกัดสารสำคัญจากเห็ดหลินจือด้วยเทคนิคที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปผลิตอาหารเสริมสุขภาพ อันเป็นรูปแบบหนึ่งของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด สามารถสร้างรายได้เสริมให้ผู้ประกอบการได้อย่างดี

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้รับความสนใจจากพาณิชย์จังหวัดพะเยา ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายเพื่อขยายผลด้านการตลาดต่อไป


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณัฐกฤตา พิสิษรดากูล   
ข้อมูล/ข่าว :    สิริวัฒน์ บุญชัยศรี/คงเดช สวาสดิ์พันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
20/10/2566 13:52:22น. 888
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน