นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานหลักสูตรนิวแมติกส์ โดยบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

20/10/2566 14:49:50น. 735
นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาดูงานหลักสูตรนิวแมติกส์  โดยบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนิวแมติกส์เบื้องต้น, หลักสูตรการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและควบคุมในระบบนิวแมติกส์ และหลักสูตรนิวแมติกส์ไฟฟ้า โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวแมติกส์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมองค์ความรู้ให้แก่นิสิตในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบนิวแมติกส์ออโตเมชั่นที่ใช้อุตสาหกรรม และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
20/10/2566 14:49:50น. 735
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน