วิทยาลัยการจัดการ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง "การจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลก "

22/10/2566 11:47:41น. 323
สัมมนาเรื่อง "การจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลก "
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
💜ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง "การจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลก "💛
🟣โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
🗓️ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
⏰เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง R805 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส กรุงเทพฯ
🔹HIGHLIGHT🔹
🔹การจัดการการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์มรดกโลก
🔹รักษามรดกโลกให้อยู่ในสภาพที่ดีในขณะที่ยังอนุญาตให้มีการเข้าถึงแก่นักท่องเที่ยว
🔹เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น กฎหมาย นโยบาย การจัดการทรัพยากร การศึกษา และการสื่อสาร
🔹เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามรดกโลกจะได้รับการอนุรักษ์ไว้สำหรับอนาคต generations
🔶สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ลิงค์นี้ได้เลย
🔹สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 655 1100 หรือ ทางเพจ cmbkk.up
แล้วมาพบกันที่งานนะคะ 😊


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
22/10/2566 11:47:41น. 323
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน