วิศวกรรมเครื่องกล มพ. จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2566

26/10/2566 16:16:46น. 732
วิศวกรรมเครื่องกล มพ. จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2566
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ คำสนาม, ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ และ ดร.ฝนทิพย์ จินันทุยา ได้ดำเนิน “โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2566” ในระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2566 โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน เข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการได้จัดการอบรมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และ บริษัท ดานิลี่ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
     ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ให้แก่นิสิตในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ รวมถึงได้ทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของวิศวกรเครื่องกลในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพในสายงานวิศวกรรมเครื่องกลเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
26/10/2566 16:16:46น. 732
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน