คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

30/10/2566 9:51:28น. 481
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จำนวน 72 คน โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติการทางฟิสิกส์ การสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น ระบบเลนส์ และการนำความร้อนของวัสดุ การปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การฟอกสีสารละลายด้วยวัสดุพรุน และการปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/เวทิน เกษรพรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
30/10/2566 9:51:28น. 481
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน