คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ร่วมกับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาหลักสูตร Non-degree พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสา

30/10/2566 10:08:37น. 484
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ร่วมกับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดเสวนาหลักสูตร Non-degree พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือ สำรวจความต้องการและความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเพื่อกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมและครอบคลุมโครงงานของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) หลักสูตร “การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการประยุกต์ใช้ความรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น” ณ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน

     โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านการผลิตและการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ภายใต้การพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการแรงงานทักษะขั้นสูงของประเทศไทย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
30/10/2566 10:08:37น. 484
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน