ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2

30/10/2566 17:06:38น. 341
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 “New Gen Energy Research Showcase”

   วิทยาลัยการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching ) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 “New Gen Energy Research Showcase” ได้แก่

     1. นายณัฐวุฒิ เครือบุญ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่่ 4

     2. นางสาวนูรอีมาน โต๊ะเก็ง นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่่ 4

     3. นายอดิศร ไพศาล นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่่ 2

     4. นายภาคิน วิเศษเงินทวี นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่่ 2

    โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ , ดร.พงศพัศ แรงดี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณวิทวุฒิ ทองบ่อ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม บริษัท แอ็บบอทเทคโนโลยี จำกัด ในชื่อทีม P-TECH ผลงาน “ระบบอำนวยความสะดวกและลดการใช้พลังงานในการถูกล็อคล้อจากการกระทำผิดกฎจราจร” ที่ได้ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 รอบที่ 2 รอบคัดเลือก (Audition) ประเภท Software Innovation ที่จัดขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX-Knowleadge Exchange for Innovation) กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงงาน พร้อมรับเงินสนับสนุนโครงการละ 40,000 บาท และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp และเข้าประกวดโครงการรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัล 400,000 บาท ในลำดับต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
30/10/2566 17:06:38น. 341
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน