กองกิจการนิสิตร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics

1/11/2566 11:25:27น. 302
Webometrics
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 กองกิจการนิสิตร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยกองกลาง งานสื่อสารองค์กร จัดประชุมขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข่าวสารและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ซึ่งจะมีการประกาศผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities ในเดือนมกราคม 2567


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
1/11/2566 11:25:27น. 302
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน