ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5

2/11/2566 8:37:07น. 453
สำนักงานสีเขียวหมวด 5
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อวางแผนและเตรียมพร้อมในการดำเนินงานในเรื่องอากาศในสำนักงาน แสงในสำนักงาน เสียงในสำนักงาน ความน่าอยู่ และการเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงรายในการนี้ ผู้อำนวยการกล่าวถึงสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเน้นจุดที่ได้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารเรียนรวม ห้องพักยูพีริมกก ลานจอดรถ สวน ที่ครอบคลุมการเรียนการสอน บริการเช่าสถานที่และห้องพัก พื้นที่สีเขียวและต้องสามารถปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์ต่อ นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ นางสาวกาญจนา โปทาวี นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสีเขียวหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ได้นำเสนอแผนการทำงานด้านอากาศในสำนักงาน แสงในสำนักงาน เสียงในสำนักงาน ความน่าอยู่ และการเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินต่อที่ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียวและได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับแผนการทำงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมตามพันธกิจของวิทยาเขตเชียงรายต่อไป อีกด้วย
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
2/11/2566 8:37:07น. 453
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน