มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2/11/2566 11:29:56น. 310
ทปอ
วันที่ 29-31ตุลาคม 2566 รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์  หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต นางสาวลัญฉกร  เสมอเชื้อ นายกองค์การนิสิต นายธนาวัฒน์ ยามูล และประธานสโมสรโรตาแรคท์ นายณัฐพงษ์ ทุนแก้ว เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้นำ บุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันการศึกษา 29 สถาบัน ร่วมการประชุม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย Blue Talk 1 การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีผ่านกิจกรรมในโครงการ Pattani Heritage City Blue Talk 2 Pattani Decoded : สร้างสีสันปัตตานี Blue Talk 3 หัวข้อ การบ่มเพาะทักษะพหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต , psupattanicampus   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
2/11/2566 11:29:56น. 310
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน